2012 oktoobris Kaitseliidu Pärnumaa Maleva väliõppused ja laskeharjutused

Kaitseliidu Pärnumaa Malev teatab, et väliõppused ja laskeharjutused 2012-da aasta oktoobrikuus viiakse läbi alljärgnevalt:

  • 05.-07. oktoober – Saarde vald, Lauri karjäär;
  • 05.-07. oktoober – Surju vald, Kikepera harjutusväli;
  • 13. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär;
  • 15.-16. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär;
  • 20.-21. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär;
  • 26.-28. oktoober- Häädemeeste vald, Kabli;
  • 28. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär.

Õppustel kasutatakse lahingpadruneid ja imitatsioonivahendeid Palume nimetatud perioodidel õppuste ala vältida!

Lugupidamisega

Signe Viilik
Kaitseliidu Pärnumaa Maleva referent 717 9505

  • 2533

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht