Kütitud põtrade bioproovide kogumine ja läbivaatus

Pärnus toimub bioproovide läbivaatus teisipäeval 14.11 kell 8-14 Pärnu jahilasketiiru seamajas, Pärnu, Lauka 6

 

Tuletame meelde, et vähemalt 80%-lt enne 1. novembrit kütitud põtradelt tuleb ülevaatuseks esitada alalõualuu. Ülevaatuseks ei pea enam esitama kütitud põdrapullide sarvi, kuid pullidelt kogutud alalõualuude saatelehele tuleb täiendavalt märkida isendi sarveharude arv ja sarvetüvikute ümbermõõt mõlema sarve kohta eraldi, sarvede laius ning sarve tüüp (ankeet lisas) Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu.

Korrektselt märgistatud alalõualuud (lisatud ankeet koos kõigi vajalike andmetega) võib varem ära tuua, sigimiselundkonnad tuleb tuua samal päeval.

  • 754