Projekti eesmärk: Valminud on ulukite esmatöötlushoone, milline vastab täna kehtivatele ulukite esmatöötlemise nõuetele. Piirkonnas on välja arendatud kogukonna vajadustest lähtuvad teenused, selleks vajalik taristu on korrastatud või ehitatud. Jahindusteenuseid käsitleme kogukonnateenuse ühe osana, kohalikud jahimehed kütivad ulukeid nende arvukuse reguleerimise ja jahindustulu saamise eesmärgil. Abihoone funktsioonideks on jahindustegevusega seotud vahendite sh loomade söödaks tarvitatava vilja hoidmine, nahastus-ja riputusruum, tehniline külm ruum.

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht