PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIT

MTÜ Pärnumaa Jahimeeste Liit on välja kasvanud Pärnu Jahindusklubist, mis moodustati 26.juunil 1949aastal.

Tol ajal kuulus jahisektsiooni 22 tegevjahimeest.

1960.a. aastaks kuulusid Pärnu Jahindusklubikoosseisu osakonnad Lihulas, Haapsalus, Pärnu-Jaagupis, Vändras, Suure-Jaanis, Tõrvas, Viljandis, Mõisakülas, Abjas, Märjamaal, Kingissepas, Orissaares, Hiiumaal ja klubis oli 2258 liiget.

02.aprillil 1967 aastal moodustati Eesti Jahimeeste Seltsi koosseisus Pärnu Jahindusklubi. Territoriaalselt haldas uus klubi ainult Pärnu rajooni maid.

1970 aastal telliti klubihoone projekt. Ehituse rahastamiseks määrati täiendav liikmemaks a`5 rubla. Klubihoone (praegune PJL hoone) avati pidulikult 28.detsembril 1973.a.

01.jaanuaril 2005 kuulus PJL koosseisu 22 liikmesosakonda koos 795 tegevjahimehega. Pärnumaa jahipiirkondade üldpindala oli 458 000 ha, sellest Pärnumaa Jahimeeste Liidu jahimaade üldpindala on 278 000 ha.

2009 aasta 05.juuli seisuga on Pärnumaa Jahimeeste Liidu jahimaade üldpindala 298 970 hektarit.