Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.5 raames  määrati toetus järgmistele taotlustele:

Taotlustoimik number: 42502000015

Jahtkonna hoone ulukite esmakäitlusruumi ukse paigaldamine , telfri soetamine, kanalisatsiooni rajamine, külmkabri soetamine, jahtkonna hoonele kütteseadme paigaldamine, kondistuslaua soetamine, jahtkonna hoonele akende ja uste paigaldus.

Rahuldatud toetuse summa kokku 14384.97

Taotlustoimik number: 42502000134

Külmkambri soetamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 4 4897.20

Taotlustoimik number: 42502000158

Reoveemahuti paigaldamine, puurkaevu rajamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 4074.00

Taotlustoimik number: 42502000142

Puurkaevu ehitus

Rahuldatud toetuse summa kokku 2835.00

Taotlustoimik number: 42502000096

Uluki esmatöötluskoha ehitamine.

Rahuldatud toetuse summa 19979.81

Taotlustoimik number: 42502000084

Epoksiidpõrandakatte soetamine, diiselgeneraatori soetamine, rasvapüüduri soetamine, luusae soetamine,  külmkambri soetamine, roostevabast tasapindade soetamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 14 7783.31

Taotlustoimik number: 42502000088

Jahiulukite käitlemisruumi pritsmekindlaks muutmine, kondistuslaua ostmine, välikäimla ostmine, tali ostmine.

Rahuldatud toetuse summa kokku  12 7504.84

Taotlustoimik number: 42502000094

Lihakastide ostmine, õhksoojuspumba ostmine, käitlemisruumi jahutusseadme ostmine, elektritalid ja pendelsae ostmine, luusae ostmine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 12 9671.29

Taotlustoimiku number:42502000171: Ehitise ehitamine: Kontor-kaupluse rekonstrueerimine jahimajaks.

Rahuldatud toetuse summa kokku 19990.22

  • 1658