Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.5 raames  määrati toetus järgmistele taotlustele:

Taotlustoimik number: 42502000015

Jahtkonna hoone ulukite esmakäitlusruumi ukse paigaldamine , telfri soetamine, kanalisatsiooni rajamine, külmkabri soetamine, jahtkonna hoonele kütteseadme paigaldamine, kondistuslaua soetamine, jahtkonna hoonele akende ja uste paigaldus.

Rahuldatud toetuse summa kokku 14384.97

Taotlustoimik number: 42502000134

Külmkambri soetamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 4 4897.20

Taotlustoimik number: 42502000158

Reoveemahuti paigaldamine, puurkaevu rajamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 4074.00

Taotlustoimik number: 42502000142

Puurkaevu ehitus

Rahuldatud toetuse summa kokku 2835.00

Taotlustoimik number: 42502000096

Uluki esmatöötluskoha ehitamine.

Rahuldatud toetuse summa 19979.81

Taotlustoimik number: 42502000084

Epoksiidpõrandakatte soetamine, diiselgeneraatori soetamine, rasvapüüduri soetamine, luusae soetamine,  külmkambri soetamine, roostevabast tasapindade soetamine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 14 7783.31

Taotlustoimik number: 42502000088

Jahiulukite käitlemisruumi pritsmekindlaks muutmine, kondistuslaua ostmine, välikäimla ostmine, tali ostmine.

Rahuldatud toetuse summa kokku  12 7504.84

Taotlustoimik number: 42502000094

Lihakastide ostmine, õhksoojuspumba ostmine, käitlemisruumi jahutusseadme ostmine, elektritalid ja pendelsae ostmine, luusae ostmine.

Rahuldatud toetuse summa kokku 12 9671.29

Taotlustoimiku number:42502000171: Ehitise ehitamine: Kontor-kaupluse rekonstrueerimine jahimajaks.

Rahuldatud toetuse summa kokku 19990.22

  • 1094

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht