Author: pjlee

Linnujahi piirangud Seliste jahipiirkonnas

Seliste jahipiirkonnas on linnujaht keelatud järgmistel kinnistutel:   Katastriüksuse number Lähiaadress Asula              Kinnistu pindala 82603:003:0100 Antsu Lao küla 10,84 62401:001:0713 Arakapesa Seliste küla 2,9 82603:002:0231 Tuulepealne Seliste küla 2,09 82603:003:0068 Põlde Lao küla 11,76 82603:003:0061 Roostiku Lao küla 10,28  

Loe edasi
  • 981

Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021

Ilmus kokkuvõte “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021”. Aruandest tulenevalt tuleks sellel jahihooajal põdra arvukuse hoidmiseks eelmise aastaga sarnasel tasemel Eestis küttida u 5000 põtra. Küttimismahu määramisel jahipiirkondade lõikes soovitab aruanne arvestada ka värske põdrakahjustuse esinemisega. Metsseaarvukus on viimastel aastatel suurenenud ja eelmisel hooajal kütiti ligi 10 000 metssiga. Selleks, et takistada metssigade arvukuse tõusu ja maandada […]

Loe edasi
  • 1189

Laskekatsed

Viluvere laskepaigas on võimalik laskekatseid sooritada järgmistel kuupäevadel: 06.07 13.07 20.07 27.07 3.08 10.08 Laskekatsed toimuvad ajavahemikul 18:00-21:00  , kontakt Rain Raudsepp tel. 51 914 163 Viluvere laskepaiga asukoha leiab siit: https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&bbox=549853.515625,6503269.0429689,550374.0234375,6503574.2187501&punkt=550119.62890625,6503430.6640626   Toova laskepaigas on võimalik laskekatseid sooritada järgmistel kuupäevadel: 07.07 21.07 4.08 18.08 Laskekatsed toimuvad ajavahemikul 17:00-19:00  , kontakt Aadi Saar tel. 51 50 945 […]

Loe edasi
  • 1343

Jahitrofeede ekspertide koolitus

20. mail algusega kell 10:00 toimub Pärnumaa Jahimeeste Liidus (Suur-Kuke 5, Pärnu) jahitrofeede ekspertide koolitus, koolitus on mõeldud algajatele. Osalustasu on 15 eurot. Info ja registreerimine eero@pjl.ee või tel. 52 96 428

Loe edasi
  • 901

Laskekatsed Tuule tänava lasketiirus

Tuule tänava lasketiirus on võimalik sooritada laskekatseid järgmistel maikuu kolmapäevadel: (Laskepäevad on jagatud jahiseltside kaupa) 19.05 Aruvälja, Audru, Jõõpre, Kaisma, Kihlepa-Lindi , Kihnu ,Koonga, Kullipesa, Lõpe, Orajõe, Pärnjõe 26.05 Pööravere, Sauga, Seliste, Surju, Tahkuranna, Tali, Tootsi, Tori-Sindi, Tõstamaa, Vana-Varbla, Vändra Laskekatsed toimuvad ajavahemikul 14:00-19:00 Lisaks on võimalik sooritada laskekatseid Pärnjõe Jahiseltsi laskepaigas, Viluveres, teisipäeviti ajavahemikul […]

Loe edasi
  • 981

Trofeede hindamine Pärnus

Pärnumaa Jahimeeste Liitu saab jahitrofeesid tuua tööpäevadel kuni 18. maini, hindamine viiakse läbi 21.mai, järgides riigi poolt kehtestatud piiranguid. Info tel. 52 96 428 ________________________________________ Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega: 1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul). 2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi. 3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta. 4. Maakond ja […]

Loe edasi
  • 1125

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.5 raames  määrati toetus järgmistele taotlustele: Taotlustoimik number: 42502000015 Jahtkonna hoone ulukite esmakäitlusruumi ukse paigaldamine , telfri soetamine, kanalisatsiooni rajamine, külmkabri soetamine, jahtkonna hoonele kütteseadme paigaldamine, kondistuslaua soetamine, jahtkonna hoonele akende ja uste paigaldus. Rahuldatud toetuse summa kokku 14384.97 Taotlustoimik number: 42502000134 Külmkambri soetamine. […]

Loe edasi
  • 1731