Linnujahi piirangud Seliste jahipiirkonnas

Seliste jahipiirkonnas on linnujaht keelatud järgmistel kinnistutel:

 

Katastriüksuse number Lähiaadress Asula              Kinnistu pindala
82603:003:0100 Antsu Lao küla 10,84
62401:001:0713 Arakapesa Seliste küla 2,9
82603:002:0231 Tuulepealne Seliste küla 2,09
82603:003:0068 Põlde Lao küla 11,76
82603:003:0061 Roostiku Lao küla 10,28

 

  • 680

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht