Linnujahi piirangud Seliste jahipiirkonnas

Seliste jahipiirkonnas on linnujaht keelatud järgmistel kinnistutel:

 

Katastriüksuse number Lähiaadress Asula              Kinnistu pindala
82603:003:0100 Antsu Lao küla 10,84
62401:001:0713 Arakapesa Seliste küla 2,9
82603:002:0231 Tuulepealne Seliste küla 2,09
82603:003:0068 Põlde Lao küla 11,76
82603:003:0061 Roostiku Lao küla 10,28

 

  • 990