Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021

Ilmus kokkuvõte “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2021”.

Aruandest tulenevalt tuleks sellel jahihooajal põdra arvukuse hoidmiseks eelmise aastaga sarnasel tasemel Eestis küttida u 5000 põtra. Küttimismahu määramisel jahipiirkondade lõikes soovitab aruanne arvestada ka värske põdrakahjustuse esinemisega.

Metsseaarvukus on viimastel aastatel suurenenud ja eelmisel hooajal kütiti ligi 10 000 metssiga. Selleks, et takistada metssigade arvukuse tõusu ja maandada SAK-i leviku riske, soovitavad ulukiseirajad küttida minimaalselt 14 000 metssiga.

Punahirve soovitatakse küttida 2021. aasta jahihooajal 3200 isendit ja seda selleks, et pidurdada arvukuse jätkuvat tõusu. Saare- ja Hiiumaal soovitatakse punahirve asurkonna ohjamiseks sõlmida sihtgruppide huvidega arvestav kokkulepe.

Metskitse arvukus on tänu intensiivsele küttimisele püsinud eelnevate aastatega samal tasemel. Asurkonna suuruseks hinnatakse 2021. aasta alguseks 130 000‒145 000 isendit. Ulukiseirajad soovitavad küttida suurusjärgus 28 000‒29 000 metskitse.

Küttimisaruandega saab lähemalt tutvuda siin.

  • 1147