24. juulist hakkasid kehtima jahieeskirja muudatused

Kliimaminister muutis oma 19. juuli määrusega jahieeskirja. Muudatused puudutavad kopra-, karu- ja metskitsejahi korraldust.

Tänasest alates võib koprale pidada jahti aasta ringi varitsus- või hiilimisjahina või koprapüügina FCI 3. (terjerid) ja 4. rühma (taksikoerad) kuuluva jahikoeraga maaparandussüsteemides (põllumajandus- ja metsakuivenduskraavid, eesvoolud alla 25 km² valgalaga) kopra tekitatud kahjustuste ärahoidmiseks.

Samas täiendati koprajahi osas eeskirja järgmiselt: aasta ringi on keelatud koprajaht Võrtsjärvel, Emajõel, Pärnu jõel suudmest kuni Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt sillani, Narva ja Kasari jõel ilma lisajõgedeta, välja arvatud Keskkonnaameti loaga.

Muudeti ka karujahi korraldust. Senisele sõnastusele lisati direktiivist tulenev võimalus küttida karu ka siis, kui on olemas oht inimese elule või tervisele. Nüüd on sõnastus järgmine: karule, välja arvatud poegadega emakarule, võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil või inimese elule või tervisele tekkiva ohu vältimiseks.

Muudeti ka metskitsejahi korraldust. Senisele sõnastusele lisati võimalus kasutada hagijaid maksimaalse turjakõrgusega kuni 52 cm.

Uus sõnastus on järgmine: sokule võib pidada varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. (hagijad) rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.

Lisaks muudeti sõnastust järgmiselt: kitsele või tallele võib pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.

Määrust näeb lähemalt Riigi Teatajast.

  • 794