Konkurss haavlitiiru operaatori leidmiseks

Mtü Pärnumaa Jahimeeste Liit kuulutab välja konkursi Pärnu laskekoolituskeskuse haavlitiiru operaatori leidmiseks. Otsitakse operaatorit, kellel on selge visioon, võimekus ja tahtmine pakkuda ja arendada teenust Eesti modernseimas jahilasketiirus.

Konkurss korraldatakse valikpakkumisena, milles hinnatakse prioriteedina kontseptsiooni, äriideed, pakkuja varasemat kogemust, finantsplaani.

Pakkumised esitatakse kirjalikult aadressil info@pjl.ee 5. jaanuar.2023

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1) pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), asu- või elukoht ja aadress;

2) pakutav kontseptsioon sõnade ja numbritega.

 

Läbirääkimistele kutsutakse pakkujad, kelle pakkumised vastavad väljakuulutatud tingimustele.

 

 

Kasutusse andmise tingimused, lepingu tähtaeg jms lepitakse kokku läbirääkimiste teel.

Lisainfo ja objekti ülevaatus (eelneval kokkuleppel): Eero Nõmm, tel. 52 96 428;  eero@pjl.ee

 

  • 743