Category: Uudised

Laskekatsed

  SUURULUKI LASKEKATSETE SOORITAMISE AJAGRAAFIK 2013.a. PJL TUULE TN. JAHILASKETIIR  04.juuni 2013 14.00 – 19.00 ARUVÄLJA, AUDRU, JÕÕPRE, KIHLEPA-LINDI  06.juuni 2013 14.00 – 19.00 KOONGA, LÕPE, KULLIPESA, KAISMA, TOOTSI  11.juuni 2013 14.00 – 19.00 ORAJÕE, PÖÖRAVERE, SAUGA, SURJU,  13.juuni 2013 14.00 – 19.00 TAHKURANNA, TORI-SINDI, SELISTE, TÕSTAMAA  18.juuni 2012 14.00 – 19.00 VANA – VARBLA, […]

Loe edasi
  • 1688

Jahiseadusega seotud määrused

Jahiseadus Määrused: Jahieeskiri  Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord  Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord  Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või […]

Loe edasi
  • 1614

Uue jahiseaduse teabepäevad

Uue jahiseaduse teabepäevad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet korraldavad uue jahiseaduse teabepäevad. Uut jahiseadust tutvustavad ja selgitusi annavad Keskkonnaministeerium asekantsler Andres Talijärv ja Keskkonnaameti esindajad. Teabepäevad toimuvad 22. mail Pärnus, 23. mail Tartus, 27. mail Sõmerul ja 29. mail Paides. Kutsutud on jahipiirkondade, maaomanike ja omavalitsuste organisatsioonide esindajad. Uut jahiseadust tutvustavad ja selgitusi annavad Keskkonnaministeerium asekantsler Andres […]

Loe edasi
  • 3432

EJSi presidendi Margus Puusti pöördumine liikmete poole

Austatud EJS liikmed Jahiseadus on Riigikogu poolt vastu võetud ja Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud. 1. juunil hakkab uus Jahiseadus kehtima. See tähendab seda, et me kõik hakkame selle seaduse ja seaduse alusel kehtestatud ja kehtestatavate õigusaktide alusel elama. Viis aastat oleme koostöös Teiega jahiseaduse ettevalmistamise protsessis osalenud ja sinna oma panuse andnud. Jääb ajalookirjutajate […]

Loe edasi
  • 2270

Keskkonnaministeeriumi selgitused uue jahiseaduse kohta

Keskkonnaministeerium Riigikogus 25. aprillil vastuvõetud jahiseaduse koostamise juures on osalenud peamiselt jahimeeste esindusorganisatsioon ja mitmed maaomanike organisatsioonid, teadlased ja riigi esindajad. Uut jahiseadust on tehtud alates 2008. aastast. Põhiprobleem, mida uus jahiseadus lahendab, puudutab omandiõigust. Praeguseni oli jahindus sisuliselt ainus valdkond, kus eraomanikul puudus õigus ja võimalus kaasa rääkida selles, kuidas tema omandit kasutatakse. Ainus […]

Loe edasi
  • 4366

Kaisma Jahiseltsi talgupäev

Laupäeval 4.mail toimus Kaisma Jahiseltsi talgupäev. Talgulised korrastasid jahimaja ümbrust ja valmistasid talveks küttepuid. Talgupäeva lõpus ootas kõik talgulisi kuumaks köetud saun.        

Loe edasi
  • 5174