Laskekatsed

 

SUURULUKI LASKEKATSETE SOORITAMISE AJAGRAAFIK 2013.a.

PJL TUULE TN. JAHILASKETIIR

 04.juuni 2013 14.00 – 19.00 ARUVÄLJA, AUDRU, JÕÕPRE, KIHLEPA-LINDI

 06.juuni 2013 14.00 – 19.00 KOONGA, LÕPE, KULLIPESA, KAISMA, TOOTSI

 11.juuni 2013 14.00 – 19.00 ORAJÕE, PÖÖRAVERE, SAUGA, SURJU,

 13.juuni 2013 14.00 – 19.00 TAHKURANNA, TORI-SINDI, SELISTE, TÕSTAMAA

 18.juuni 2012 14.00 – 19.00 VANA – VARBLA, SAULEPI, TALI, ORA, MASSIARU, HALINGA

 20.juuni 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 25.juuni 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 27.juuni 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 02.juuli 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 04.juuli 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 09.juuli 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 11.juuli 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 16.juuli 2013 14.00 – 19.00 KORDUSKATSED

 

 Lisainfo:

 Eero Nõmm tel. 5296428

  • 1553

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht