EJSi presidendi Margus Puusti pöördumine liikmete poole

Austatud EJS liikmed
Jahiseadus on Riigikogu poolt vastu võetud ja Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud. 1. juunil hakkab uus Jahiseadus kehtima. See tähendab seda, et me kõik hakkame selle seaduse ja seaduse alusel kehtestatud ja kehtestatavate õigusaktide alusel elama. Viis aastat oleme koostöös Teiega jahiseaduse ettevalmistamise protsessis osalenud ja sinna oma panuse andnud. Jääb ajalookirjutajate otsustada, kas me tegime seda piisava tarkuse ja jõuga või mitte. Ma võin Teile kinnitada, et tegime seda just nii hästi kui oskasime ja suutsime. Osalesime selles seaduseloomes algusest kuni lõpuni. Jahiseaduse ettevalmistamise protsessis lähtusime oma seltsi ja jahimeeste väärtustest, mis omakorda baseeruvad austusele looduse vastu ja tuginevad kestlikule kogukonnapõhisele jahinduse arendamisele. Nendest ja paljudest teistest väärtustest lähtume ka seaduse ellurakendamisel ja selle täitmisel. Meie seltsi seisukohad uue Jahiseaduse osas ütlesin välja EJS üldkoosoleku pöördumises.

Kutsun Teid kõiki ülesse tihedale koostööle nii üksteisega kui omanikega. Praegu on oluline, et me käituksime targalt ja mõistlikult, et uue seaduse rakendamine mööduks võimalikult väikese valuga ja et tulemus oleks võimalikult hea meie ühise asja – jahinduse arendamisel. On palju asju, millega me pole nõus, aga millega me peame leppima, et edasi minna. Paraku on kompromiss selline lahendus, mis tihti ei rahulda kumbagi osapoolt.
Meie edasine eesmärk on konstruktiivne koostöö, et kindlustada jahinduse areng. Kui oleme ise aktiivsed, siis on alati suurem võimalus, et saame asjad oma kasuks kujundada.
Need viis aastat näitasid, et Eesti Jahimeste Selts on arvestatav jõud meie ühiskonnas ja me suudame väärikalt ja mõjukalt jahimeeste kogukonda esindada. Jahiseaduse vastuvõtmisega asjad ei lõpe vaid algavad. Nüüd on eriti oluline teha koostööd ja püsida ühiskonnas tugeva jõuna, siis on meil alati võimalus oma huvisid esindada. Vaadates, kui kiiresti muutub maailm on alust arvata, et ilma omi huvisid kaitsmata ei ole meil võimalust jahimeeste positsiooni ühiskonnas hoida ja kindlustada.
Soovin Teile head koostööd ja tarkust meie jahinduse edasisel arendamisel!

Margus Puust
EJS President

  • 2292