Ajuloendus Pärnumaal

15.-16. jaanuaril viis Keskkonnateabe Keskuse Ulukiseireosakond Pärnumaal Rahnoja ja Tori-Sindi jahipiirkonnas läbi ajuloenduse, mille eesmärgiks oli hinnata metskitse asustustihedust alal, kus varem oli jälgitud telemeetriakaelusega ilvest. Loendusest võtsid osa Tartu ülikooli tudengid ja vabatahtlikud talgulised Eestimaa Looduse Fondist. Kohapeal aitasid üritust korraldada piirkonna jahimehed. Loendus viidi läbi kahel päeval ning kokku kuues loendustükis, mille kogupindala oli 347 ha. Loendus käigus nähti kokku 43 metskitse. Kuna maastik kummaski jahipiirkonnas oli üsna erinev (suuremad metsaalad võrreldes väiksemate põldudevaheliste tukkadega), oli erinev ka metskitse asustustihedus – Tori-Sindi jahipiirkonnas keskmiselt 3 ning Rahnojas 22 kitse/100 ha metsamaa kohta. Ulukiseireosakond tänab kõikki loendusest osavõtjaid!

 

  • 4236