Jõud ja lahendus on kokkulepetes

Neljapäeval, 13. detsembril toimus Pärnus Maavalitsuse suures saalis Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolek, kus muude päevakorrapunktide kõrval tutvustas kutsutud külalisena Eestimaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts organisatsiooni seisukohti uue jahiseaduse loomisel. Huvi põllumeeste ja jahimeeste vaheliste suhete olemuse kohta tulevikus oli suur. Tõdeti, et probleeme on ja seda eriti ulukikahjustustega. Jõuti arusaamisele, et suhtlemises ja kokkulepetes peitub jõud ja lahendus probleemidele.

Tegevjuht tutvustas jahiseaduse eelnõud ja jahimeeste ettepanekuid sellesse läbi Eesti Jahimeeste Seltsi väärtuste. Jahimehed on jahiseaduse protsessi algusest kuni tänaseni olnud samadel seisukohtadel ja seda tänu organisatsiooni kindlatele seisukohtadele ja põhimõtetele Eesti looduse kaitsmisel ja kasutamisel.

Jahimeeste esindaja kohtumise Pärnumaa Talupidajate Liiduga aitas korraldada PJL juhatuse liige Jaanus Põldmaa, kes lööb aktiivselt kaasa ka talupidajate liidu tegemistes.

  • 5617