Mida teha, kui leitakse metsast surnud metssiga?

Mida teha, kui leitakse metsast surnud metssiga?

1. mitte puutuda korjust, vältida ka lemmiklooma või jahikoera kontakti korjusega;
2. koheselt teavitada:
* kas maakonna veterinaarkeskusele (telefonile vastatakse tööajal)
* või leiukohajärgsele volitatud veterinaararstil (telefonile vastatakse ka pärast tööaega ja puhkepäevadel)
3. seejärel järgida veterinaararsti korraldusi.

Kui veterinaararstiga kokkuleppel tekib vajadus loomakorjus matta, siis tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:
* korjus matta vähemalt 2 m sügavusele,
* soovitavalt katta korjus vähemalt 0,5 meetrise pinnasekihiga sellisel moel, et metsloomade ligipääs maetud korjusele oleks minimaalne.

Kaitsmaks oma koduloomi nakatumise eest, tuleb peale kokkupuudet metssea korjusega järgida elementaarseid bioohutusmeetmeid – enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud.

Sigade Aafrika katku infoleht.

  • 1519

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht