Mida teha, kui leitakse metsast surnud metssiga?

Mida teha, kui leitakse metsast surnud metssiga?

1. mitte puutuda korjust, vältida ka lemmiklooma või jahikoera kontakti korjusega;
2. koheselt teavitada:
* kas maakonna veterinaarkeskusele (telefonile vastatakse tööajal)
* või leiukohajärgsele volitatud veterinaararstil (telefonile vastatakse ka pärast tööaega ja puhkepäevadel)
3. seejärel järgida veterinaararsti korraldusi.

Kui veterinaararstiga kokkuleppel tekib vajadus loomakorjus matta, siis tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:
* korjus matta vähemalt 2 m sügavusele,
* soovitavalt katta korjus vähemalt 0,5 meetrise pinnasekihiga sellisel moel, et metsloomade ligipääs maetud korjusele oleks minimaalne.

Kaitsmaks oma koduloomi nakatumise eest, tuleb peale kokkupuudet metssea korjusega järgida elementaarseid bioohutusmeetmeid – enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud.

Sigade Aafrika katku infoleht.

  • 1584