2014. a metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise

Kährik
Kähriku foto: Ivan Knaze

Leping Veterinaar- ja Toiduametiga (VTA) on ka selleks aastaks allkirjastatud metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise järelkontrolliks ulukite pea- ja vereproovide kogumine. Eriti toonitab VTA, et kinni tuleb pidada järgmistest laekumistest: 31.10 võib olla laekunud proove, kuid mitte üle 50% , 31.12 peab olema laekunud vähemalt 65% proovidest ja 28.02 mitte vähem kui 90 % proovidest.

Seoses Euroopa Komisjoni sooviga proovide arvud viidud täpsemaks, s.t 4 looma /100 km2 on seekord täpsed arvud. Eelpooltoodud põhjusel on nii pea- kui ka vereproovide arvud madalamad, kui olid 2011–2013. a lepingute raames. Lõplikud arvud kogu riigi lõikes jäid 2014. a järelkontrolli lõikes 1740 pead ning 375 vereproovi.

Samas on oluline, et lepingusse kirja saanud mahud saaks täielikumalt täidetud nii palju kui võimalik, sest nüüd on arvud, mida leping kirjeldab, täpselt need, mida EK ise soovib, et täiemahuliselt kogutud/uuritud saaks. Samuti on oluline koguda endiselt võimalikult palju viiruse uuringu proove marutaudi riskiloomadelt.

Kõigile maakonna veterinaarkeskustele on jahimeestele mõeldud varustus juuli alguses juba välja jaotatud, seega on kõik eeldused meie poolt loodud, et proovide kogumine võiks alata.

Lisa 1. Küttimise jaotuskava
Lisa 2. Veterinaarkeskuste kontaktid
Lisa 3. Puhvertsooni kaart

  • 1505