PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIT

Ajuloendus Pärnumaal

15.-16. jaanuaril viis Keskkonnateabe Keskuse Ulukiseireosakond Pärnumaal Rahnoja ja Tori-Sindi jahipiirkonnas läbi ajuloenduse, mille eesmärgiks oli hinnata metskitse asustustihedust alal, kus varem oli jälgitud telemeetriakaelusega ilvest. Loendusest võtsid osa Tartu ülikooli tudengid ja vabatahtlikud talgulised Eestimaa Looduse Fondist. Kohapeal aitasid üritust korraldada piirkonna jahimehed. Loendus viidi läbi kahel päeval ning kokku kuues loendustükis, mille kogupindala […]

Loe edasi
  • 1639

Jõud ja lahendus on kokkulepetes

Neljapäeval, 13. detsembril toimus Pärnus Maavalitsuse suures saalis Pärnumaa Talupidajate Liidu üldkoosolek, kus muude päevakorrapunktide kõrval tutvustas kutsutud külalisena Eestimaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts organisatsiooni seisukohti uue jahiseaduse loomisel. Huvi põllumeeste ja jahimeeste vaheliste suhete olemuse kohta tulevikus oli suur. Tõdeti, et probleeme on ja seda eriti ulukikahjustustega. Jõuti arusaamisele, et suhtlemises ja kokkulepetes […]

Loe edasi
  • 1842

Ilmus Eesti Jahimehe selle aasta viimane number

Ilmus ajakirja Eesti Jahimees kuues number, kust saab lugeda suurkiskjate kaitsest ja ohjamisest, nurmkanast, kähriku toidulauast, üritusest “Jahis ainult naised”, külaskäigust Tartu Jahindusklubisse, Aleksis Kivist ja jahist ning paljust muust. Allikas: http://ejs.ee/et/uudised-ja-teated/1195-ilmus-eesti-jahimehe-selle-aasta-viimane-number.html

Loe edasi
  • 6331

2012 oktoobris Kaitseliidu Pärnumaa Maleva väliõppused ja laskeharjutused

Kaitseliidu Pärnumaa Malev teatab, et väliõppused ja laskeharjutused 2012-da aasta oktoobrikuus viiakse läbi alljärgnevalt: 05.-07. oktoober – Saarde vald, Lauri karjäär; 05.-07. oktoober – Surju vald, Kikepera harjutusväli; 13. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär; 15.-16. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär; 20.-21. oktoober – Audru vald, Potsepa karjäär; 26.-28. oktoober- Häädemeeste vald, Kabli; 28. […]

Loe edasi
  • 1371

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht