Pärnumaa Jahimeeste Liit

PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED JAHILASKMISES 03.09.2016

 

PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED JAHILASKMISES 20.09.2015

PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIDU MEISTRIVÕISTLUSED JAHILASKMISES 03.09.2016

 AEG JA KOHT

Võistlus toimub laupäeval, 03. september 2016.a. algusega 10.00, Viluveres, Pärnjõe jahiseltsi laskepaigas.

 VÕISTLUSTE EESMÄRK

Võistluse eesmärk on selgitada välja parimad Pärnumaa JL jahiseltsid ja jahimehed .

 VÕISTLUSTE KORRALDUS

Võistluse viib läbi Pärnumaa Jahimeeste Liit

 REGISTREERIMINE

Võistluse sujuvaks korralduseks on vajalik eelregistreerimine 1. septembri hommikuks 

parnu.jahilaskmine@gmail.com

Registreerimismaks on 25 Euri võistleja kohta

PROGRAMM

Comapk Sporting 50 märki. Relva asend harjutuses on vaba. Lubatud on kasutada padruneid haavlite massiga kuni 28 grammi ja mitte jämedamad kui 2,5 mm (nr 7). Ohutusprillid ja kõrvaklapid/tropid on kohustuslikud (nende puudumisel võitlejale märke ei väljastata ja ta loetakse mitte kohal olevaks). 

VJM 1 –  10 lasku vintrelvast 50 m liikuva metssea nn Euroopa siluetti

Paremusjärjestus selgitatakse kõigi võistlusalade punktide kogusumma alusel.

Meeskondlik arvestus peetakse jahiseltside vahel.

Meeskonna suurus on kuni neli laskurit, meeskonnaarvestusse läheb meeskonnast kolme parema liikme summeeritud tulemus.

Individuaalarvestuses üldarvestuse kolm paremat, kolm paremat juuniori ja kolm paremat veterani.

 

Infot võistluste kohta saab telefonil 52 96 428, Eero Nõmm

Loe edasi

Koolitus “Põdrapopulatsioonide haldamine”

P235-349-256-343-03ch-0367-c0-l057-02-0360-1080-0359-1079-000

Eesti Jahimeeste Selts korraldab 8. septembril Pärnumaa Jahimeeste Liidus koolituse teemal „Põdrapopulatsioonide haldamine“.

Lektor EJS juhatuse liige, Viljandimaa JL juhatuse esimees Priit Vahtramäe.

Koolitus toimub aadressil Suur-Kuke 5 (Pärnu) algusega kell 17.00.

Täpsem teave ja registreerimine e-posti aadressil info@pjl.ee

 

Loe edasi

20. augustil algas linnujahihooaeg

Foto: Karolin Lillemäe

20. augustil algas linnujahihooaeg, mis kutsub paljusid jahimehi veekogude äärde.

NB! Hanejaht algab 20. septembril. 

Head tavad, millest kinni pidada:

  • Küti alati säästlikult, arvestades ulukiasurkondade jätkusuutlikkust. Jahimehes ei tohi iialgi vallanduda kirg loomi tappa;
  • Jahimees kütib just niipalju linde kui temal ja ta jahikaaslastel vaja ja kõik mis kütib, kasutab ära;
  • Korrektne jahimees ei lase mitte mingil juhul ulukit kaugemalt kui vahemaa, millelt on tagatud kindel tabamus;
  • Pliihaavlite kasutamine veelinnujahil on keelatud, sest mürgine plii kujutab ohtu nii inimese tervisele kui ka keskkonnale laiemalt;
  • Kutsume jahiturismi korraldajaid ja jahiloa väljastajaid üles välisturistidele veenvalt ja üksikasjalikult selgitama Eestis veelinnujahil kehtivaid reegleid (paljud veelinnuliigid on kaitse all, elektroonilised peibutusvahendid on keelatud jne) ja jälgima nende täitmist;
  • Valgepõsk-laglele peetakse jahti kahjustuskohtades (oras, värske külv või muu), mitte rannas või kõrrepõllul, kus lagle kahjustusi ei tekita, samuti ei kütita laglet aladel, mis on liigi kaitseks piiritletud (suur osa linnualasid);
  • Hallhane kohalik asurkond on väike ja languses; et vältida kohalike lindude laskmist, soovitame hallhane jahti alustada hiljem, näiteks oktoobrist.

Linnujahil saagi tabamine vajab erilisi oskusi, kaugel asuvat liikuva märgi tabamine ei ole kergete killast, kuid täpsest lasust veel olulisem on see, et ollakse kindel, keda kütitakse. Jahiperioodil lendab siit läbi ka põhja- ja idapoolse pesitsusareaaliga liike, kelle küttimine on keelatud ja/või kes on ohustatud liikide nimekirjas!

Kes vajab teadmiste värskendamist, siis Kaarel Rohti koostatud õppematerjal “Veelindude määramine” aitab!

Jahieeskiri (18.07.2016 jõustusid jahieeskirja muudatused)

  • §3 lg 2 „(2) Partlastele (viupardile, rääkspardile, piilpardile, sinikael-pardile, soopardile, rägapardile, luitsnokk-pardile, punapea-vardile, tuttvardile, mustvaerale, sõtkale), laugule ehk vesikanale, kajakalistele (naerukajakale, kalakajakale, hõbekajakale, merikajakale), tikutajale ja laanepüüle võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimisjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI (Fédération Cynologique Internationale) 6. rühma kuuluva jahikoeraga, ning arvukuse reguleerimise eesmärgil jahti kajakalistele kastlõksu või varesemõrraga 20. augustist 31. oktoobrini.”;
  • §3 lg 4 „(4) Hallhanele, rabahanele, suur-laukhanele, kanada laglele ja valgepõsk-laglele võib pidada varitsus-, hiilimis- või peibutusjahti ning jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, 20. septembrist 30. novembrini, sealhulgas valgepõsk-laglele nende lindude tekitatud põllukahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.”;
Loe edasi