Vahekokkuvõte Veterinaar- ja Toiduametiga sõlmitud lepingust

Aeg on teha vahekokkuvõtteid. 22. oktoobri seisuga on vereproovide ja peade laekumine alljärgnev. Peade osas on tõsist tööd tehtud Lääne-Virumaal 46% ja Viljandimaal 40%. Rahule võib jääda ka Ida-Viru 36%, Jõgevamaa 38% ja Pärnumaaga 20%. Pingutama peaksid aga järgmised maakonnad, kelle panus on senini tagasihoidlik: Harjumaa 4%, Valgamaa 4% ja Saaremaa 2%. Tugevat tööd peaks tegema Hiiumaa, kelle täitmine on Vetameti andmetel 0.

Rebane
Rebane. Foto: Kaarel Roht

 

Riskiloomade osakaal saagis on tunduvalt parem kui möödunud aastal, nimelt 128 tk. Meie lepingupartner Veterinaar- ja Toiduamet näeks hea meelega seda, kui see arv oleks veelgi suurem. Kogu projekti eesmärk ongi ju uurida eelkõige riskiloomi ehk ulukeid, kes on hukkunud maanteedel või tabatud külades ja asulates. Pöördume kõigi jahimeeste poole palvega küttida riskiloomi, kes on ka asulate ja külade lähedal luusivad isendid ja peade ja proovide äraandmisel seda ka märkida, et tegu oli riskiloomaga.

Vereproovide osas on pilt tunduvalt parem. Esirinnas on Pärnumaa 53% ja Ida-Viru 43%.
Me ei pea oma jahimeestele seda meelde tuletama, kui tähtis on meile riikliku ülesande täitmine. Me oleme riigi käe pikendus jahinduses. Me oleme halduslepingu ja vetlepingu kaudu seotud riigiga ja lepingute täitmise järele hinnatakse ka meie võimekust.

Jahimehed ja -naised, võtame ennast kokku ja täidame meile antud kohustused. Põhileping on sõlmitud EJSiga. Osa lepinguid oleme vastavalt soovile edasi sõlminud seltside ja maakondlike ühendustega. Hinnad on sellel aastal jahimehele soodsamad kui eelmisel aastal: pea eest maksame 7 eurot, vereproovi eest 3.20 ja seostatud pea- ja vereproovi eest 14 eurot.

  • 1579