Seakatku I ja II tsoon

KESKKONNAAMET
11.10.2014

Tsoonide kaart SIIT
Lõuna-Eesti tsoon SIIT
Ida-Eesti tsoon SIIT

Lähtudes Euroopa Komisjoni rakendusotsusest, 09.10.2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7222 all) ja Keskkonnaameti peadirektori 30.09.2014.a käskkirjast nr 1-4.1/14/438 hõlmab taudistunud ala järgmiste kohalike omavalitsuste haldusterritooriume, kus on keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega (II tsoon):

 

Ida-Virumaa:
kogu maakond
Valgamaa:
kogu maakond
Viljandimaa:
Abja vald;
Halliste vald;
Karksi vald;
Tarvastu vald;
Viljandi vallast endise Paistu valla ala.

II tsoonis tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes, kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia.

Jahipiirkonnad, mis on kogu ulatuses II tsoonis:

Ida-Viru maakond:
kõik jahipiirkonnad
Valga maakond:
kõik jahipiirkonnad
Viljandi maakond:
Abja
Karksi
Kärstna
Lilli
Mõisaküla
Nuia
Polli
Suislepa
Tarvastu
Vambola

Jahipiirkonnad, mis on osaliselt II tsoonis:

Viljandi maakond:
Halliste
Heimtali
Holstre
Paistu
Rimmu
Tänassilma
Viiratsi

Käesolevaga kaotavad kehtivuse kõik varasemad taudistunud alade piirid Valgamaal, Viljandimaal ja Ida-Virumaal.

I tsoon (nn puhvertsoon) on järgmine:

Jõgeva maakond:
Kasepää vald;
Saare vald;
Torma vald;

Lääne-Viru maakond:
Laekvere vald;
Rägavere vald;
Sõmeru vald;
Vinni vald;
Viru-Nigula vald;
Kunda linn;

Põlva maakond:
kogu maakond
Pärnu maakond:
Häädemeeste vald;
Paikuse vald;
Saarde vald;
Surju vald;
Tahkuranna vald;

Tartu maakond:
Kambja vald;
Konguta vald;
Nõo vald;
Puhja vald;
Rannu vald;
Rõngu vald;

Viljandi maakond:
Kolga-Jaani vald;
Kõo vald;
Kõpu vald;
Suure-Jaani vald;
Viljandi vald (va endise Paistu valla ala);
Viljandi linn.

Võru maakond:
kogu maakond

I tsoonist tohib välja viia üksnes SAKile uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et selliste loomsete saaduste turustamine toimub üksnes sama liikmesriigi territooriumil.

Jahipiirkonnad, mis on kogu ulatuses I tsoonis:

Jõgeva maakond:
Torma
Lääne-Viru maakond:
Mahu
Muuga
Roela
Rägavere
Vinni
Viru-Nigula
Põlva maakond:
kõik jahipiirkonnad
Pärnu maakond:
Kilingi-Nõmme
Kullipesa
Massiaru
Nõmme
Ora
Orajõe
Surju
Tahkuranna
Tali
Tihemetsa
Tartu maakond:
Elva
Kambja
Konguta
Nõo
Puhja
Rannu
Sangla
Viljandi maakond:
Kaansoo
Kilingi-Nõmme
Kolga-Jaani
Kõo
Lahmuse
Leie
Lembitu
Päri-Metsküla
Suure-Jaani
Sürgavere
Tääksi
Võru maakond:
kõik jahipiirkonnad

Jahipiirkonnad, mis on osaliselt I tsoonis:

Jõgeva maakond:
Kullavere
Laiuse
Luua
Sadala
Lääne-Viru maakond:
Anguse
Avinurme
Kullaaru
Kunda
Laekvere
Oonurme
Pajusti
Triigi
Tudu
Tõrma
Uhtna
Varangu
Väike-Maarja
Pärnu maakond:
Tori-Sindi
Tartu maakond:
Haaslava
Nõgiaru
Tähtvere
Ülenurme
Viljandi maakond:
Halliste
Heimtali
Holstre
Kurgja
Paistu
Rimmu
Tänassilma
Viiratsi

Allikad:

Euroopa komisjoni rakendusotsust vaata siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_295_R_0011
Keskkonnaameti peadirektori käskkirja vaata siit: http://sadr.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=492374&asutus_id=1

Maakonna-, valla- ja jahipiirkondade piiride tõlgendamine:

Maakonna- ning valla- ja linnapiirid on ülemuslikud jahipiirkonna piiride ees – kui tekib vastuolu nende piiride tõlgendamise vahel, siis tuleb alati lähtuda maakonna- või valla- või linnapiirist.
Maakonna- ning valla- ja linnapiiride loend I ja II tsoonis tuleneb Euroopa Komisjoni rakendusotsusest, kuid jahipiirkondade loend on vaid informatiivne.

Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee

Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.

Tauditõrjemeetmed jahinduses: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/hadaolukorrad/sak/

Teet Koitjärv
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)

  • 1530