Lahtised MV jahipraktilises laskmises 03. juuli

  1. juulil kell 10 toimuvad Pärnumaal Pärnjõe lasketiirus SK Metsasõbrad lahtised meistrivõistlused jahipraktilises laskmises.

Võistlust korraldavad MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad ja Pärnumaa Jahimeeste Liit.

Võistlema on oodatud kõik kehtivat jahitunnistust omavad jahimehed. Võistkondlikku arvestust  peetakse ainult SK Metsasõbrad liikmetest moodustatud võistkondade vahel, kusjuures võistkondi saab täiendavalt moodustada ja registreerida ka kohapeal. Programmi kuulub nö kombi harjutus:  CSP 25 + A-Trap 25 + JMS 35 m (6 lasku) + JMV 50m (6 lasku).

Lastakse siledaraudsest jahirelvast 25 märki compak sportingut (CSP) ja 25 märki jahitrappi (A-TR), padrunid haavlite massiga kuni 28 gr ja mitte jämedamad kui nr 7 (ohutusprillid ja kõrvaklapid/tropid on kohustuslikud) ning kuuliga Jooksev Metssiga (JMS 35 m) 6 lasku (suuruluki laskekatse reeglite kohaselt) ja Jooksev Metssiga vintraudsest relvast (50 m) 6 lasku (suuruluki laskekatse reeglite kohaselt).  Relva kaliiber vastavalt Jahiseaduse §26 lõikele 5 (vähemalt 6,5 mm). Võistlusele registreerimine ja loosimine toimub PJL kodulehel

Võistkonna suurus on viis laskurit, võistkonnaarvestusse läheb kõigi liikmete summeeritud tulemus. Võistleja punktisumma koguneb järgnevalt: kahekordne tabatud lendmärkide summa (max 100 p) liidetud väljalastud punktisummad kuuliga laskmisel (metssiga nii siledas, kui vindis max 30 p, ) maksimaalne punktisumma harjutustes kokku 160 punkti. Võistkondade võrdse tulemuse korral eelistatakse absoluutarvestuses parema laskuri summeeritud tulemust. Parimate laskurite võrdsuse korral võetakse arvesse võistkonna absoluutarvestuse teise laskuri tulemused jne.

Individuaalselt absoluutarvestuse punktide võrdsuse korral arvestatakse nende laskurite paremat JMV tulemust, vajadusel edasi JMS tulemust, CSP tulemust.

AUHINNAD Parimaid autasustatakse: Võistkondlikus arvestuses osalevad ainult SK Metsasõbrad liikmetest moodustatud võistkonnad. Võistkondlikus arvestuses kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomite ja karikaga, lisaks

I koha auhinnaks on  suure hirvepulliluba 1.- 30. september 2016.a Kuressaare jahipiirkonnas.

II ja III koha auhinna omanikele korraldame ühise jahipäeva Kuressaares 10. detsembril 2016, kus saaks ajujahis lasta nii põtra, hirve, siga ja metskitse. Antud jahipäeva jahisaagist saab II koha võistkond esimesena valida endale ühe lastud uluki (reeglina enda võistkonna lastud) ja teisena III koha võistkond. See valitud uluk ja jahis osalemine on tasuta (loa maksab Metsasõbrad). Muud küsimused otsustab jahijuhataja.

Võistkondlike auhindade realiseerimine toimub ainult võistkonna liikmete poolt. Jahiloa realiseerimise tingimused täpsustatakse jahipiirkonna kasutajaga ja jahipäevad lepitakse kokku eraldi.

Individuaalses arvestuses autasustatakse nii haavlilaskmise, kuulilaskmise kui kombi arvestuses kolme parimat open-arvestuses auhinna ja medalitega.

MTÜ SK Metsasõbrad liikmetele on võistluse osavõtutasu 5 eurot. Teistele jahimeestele osavõtutasu suurus 20 eurot,. Osavõtutasu tuleb tasuda MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad arvele SEB PANK a/a EE541010220107415012 märkega „Laskevõistlus 2016 osalustasu, ees- ja perenimi“ 1. juuliks 2016

MTÜ SK Metsasõbrad liikmeks astumise avalduse leiad siit.

Võistluse sujuvaks korralduseks on vajalik eelregistreerimine 1. juuliks  parnu.jahilaskmine@gmail.com

Lisainfo: Koit Kivikas, koit.kivikas@rmk.ee, tel: (lühinr 6337), 5097337.

  • 1883