Ulukikahjude hindamine

Riigiteatajas ilmus kauaoodatud ulukikahjude hindamise määrus:

Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042014001

  • 1593