Tänavu tohib küttida kahjustuste ennetamise ning vältimise eesmärgil kuni 56 karu

 

Karud

Keskkonnaamet lubab algaval karujahi hooajal küttida Pärnumaal 4 karu ja Eestis kuni 56 pruunkaru, mis on viis isendit enam kui möödunud aastal. Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu jaht on lubatud vaid karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjude vältimise eesmärgil.

Pruunkaru küttimismahu otsustamisel arvestatakse karu asustustihedust, juurdekasvunäitajaid, arvukuse muutust viimase nelja aasta jooksul, eelnevate aastate küttimisstruktuuri ning 2015. ja 2016. aasta kahjustuste paiknemist ja ulatust. Karu üldarvukus Eestis on 2015. a sügisese seisuga ligi 700 isendit.

Eelmisel aastal kütiti Pärnumaal 4 ja Eestis kokku 49 karu.

  • 1993