Sigade Aafrika katku puhvertsoon

Metssead
Foto: Ivan Knaze

Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud SAK-i puhvertsoon (seoses SAKi leidudega Lätis) alates 30.08.2014 on leitav SIIT, Balti riikide SAKi kaart SIIT (roheline – SAKi leiud nii mets- kui kodusigadel (koos erinevate kaitsetsoonidega), punane – SAKi leiud ainult metssigadel (koos erinevate kaitsetsoonidega), sinine – puhvertsoon)

Puhvertsoonis kütitud metssead, mis viiakse edasiseks töötlemiseks teistesse Eesti piirkondadesse, peavad olema eelnevalt uuritud sigade Aafrika katku suhtes ning negatiivse tulemusega. Tsoonis kütitud metssigade lähetamine teistesse liikmesriikidesse on keelatud.

Puhvertsooni jäävad jahipiirkonnad (tähestikulises järjekorras), seisuga 30.08.2014:

Pärnumaa:

Kilingi-Nõmme

Kullipesa
Massiaru
Nõmme
Ora
Orajõe
Soomaa rahvuspark (Paikuse vallas olev osa)
Surju
Tahkuranna
Tali
Tihemetsa
Tori-Sindi (Paikuse vallas olev osa)

Viljandimaa:

Abja
Halliste
Heimtali (Kõpu vallas olev osa)
Holstre
Karksi
Kärstna
Lilli
Mõisaküla
Nuia
Paistu
Polli
Rimmu
Soomaa rahvuspark (Kõpu vallas olev osa)
Suislepa
Tarvastu
Vambola

Valgamaa:

kõik jahipiirkonnad

Võrumaa:

kõik jahipiirkonnad

Põlvamaa:

kõik jahipiirkonnad

Jahipiirkonnad, mis vaid riivamisi on puhvertsooni äärealadel, on antud nimekirjast välja jäetud.

Vt Põllumajandusministeeriumi pressiteadet (pressiteatele lisatud kaart on informatiivse iseloomuga):

http://agri.ee/et/uudised/vta-sigade-aafrika-katku-puhvertsoon-eestis-laieneb

SAKi koduleht:

www.seakatk.ee

  • 1509