Põtrade uurimismaterjali ülevaatus

Jüri Tõnisson hindab põtrade uurimismaterjale Pärnumaa Jahimeeste Liidus  3. ja 4. novembril.

  • 989

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht