Keskkonnaagentuuri uute rakendusuuringute tulemused

Keskkonnaagentuuri kodulehel on üleval uued rakendusuuringute tulemused:

  • Ilvese territoriaalsus ja toitumine
  • Huntide ja koerte osa lammaste murdmisel Eestis
  • Geneetiliste meetodite kasutamine Eesti hundipopulatsiooni demograafilistes uuringutes
  • Kährikkoera ruumikasutus ja tema roll toiduahelates
  • Kopra pesakondade inventuur ja kontroll-loendus
  • Metssea karja tegevuspiirkond, elupaigakasutus ja mõju teistele liikidele erinevates lisasöötmisrežiimide tingimustes
  • Metskitse asustustihedus, elupaiga kasutus ja sesoonsed ränded
  • Jahilindude arvukus ja taastootmine 2012

Lisainfo SIIT

  • 1526