Keskkonnaagentuuri uute rakendusuuringute tulemused

Keskkonnaagentuuri kodulehel on üleval uued rakendusuuringute tulemused:

  • Ilvese territoriaalsus ja toitumine
  • Huntide ja koerte osa lammaste murdmisel Eestis
  • Geneetiliste meetodite kasutamine Eesti hundipopulatsiooni demograafilistes uuringutes
  • Kährikkoera ruumikasutus ja tema roll toiduahelates
  • Kopra pesakondade inventuur ja kontroll-loendus
  • Metssea karja tegevuspiirkond, elupaigakasutus ja mõju teistele liikidele erinevates lisasöötmisrežiimide tingimustes
  • Metskitse asustustihedus, elupaiga kasutus ja sesoonsed ränded
  • Jahilindude arvukus ja taastootmine 2012

Lisainfo SIIT

  • 1379

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht