KAUR uso ettepanek hundi ja ilvese jahi korraldamiseks aastal 2013

hunt
Foto: dreamstime.com

KAUR uso ettepanek hundi ja ilvese jahi korraldamiseks aastal 2013 SIIT

  • 1441

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht