Karujaht pärnumaal lõppenud!

Tänavu oli maakonnas lubatud küttida 1 karu. Täiskasvanud isakaru tabati nädalavahetusel Kurgja jahipiirkonnas.

  • 1145

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht