2013/2014 jahihooaja hundi ja ilvese kasutusmaht Pärnumaal – 12 hunti ja 1 ilves

2013/2014 jahihooaja hundi ja ilvese kasutusmaht Pärnumaal – 12 hunti ja 1 ilves

10. detsembril kütiti Tori-Sindi jahipiirkonnas 1 ilves

26. jaanuaril kütiti Kurgija jahipiirkonnas 1 hunt

16. veebruaril kütiti Orajõe jahipiirkonnas 3 hunti

Ilvesejaht on seega Pärnumaal selleks hooajaks läbi.

Veel on küttida 8 hunti

Jäärumetsa, Aruvälja, Audru, Jõõpre, Kihlepa-Lindi, Koonga, Lõpe, Seliste, Tõstamaa, Vana-Varbla, Halinga ja Saulepi jahipiirkondades, võib kokku küttida kuni 3 hunti
Kaisma, Pärnjõe, Pööravere, Sauga, Tootsi, Vändra, Kurgja, Are ja Suigu jahipiirkondades, võib kokku küttida veel 1 (ühe) hundi
Nõmme, Massiaru, Orajõe ja Tali jahipiirkondades võib kokku küttida veel 4 hunti.

  • 1856

1313 – KKI valvetelefon

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Asukoht